ผลงานสารปรับสภาพน้ำซุปเปอร์บลูซาเช่ย์ ใช้สารปรับสภาพน้ำออร์แกนิค ซุปเปอร์บูลซาเช่ย์ของเรา
กับบ่อทั้งหมดพื้นที่ 5 ไร่ ใช้กับกุ้งขาวผสมกุ้งก้ามกรามตั้งแต่แรกเริ่ม ใช้ครั้งละ 2 ซอง/ทุกๆ15 วัน ตอนนี้ได้ทำการจับกุ้งขาว 80 วัน ไซส์ 40 ตัวโล ของเค้าดีจริงๆๆ สุดยอด