To co istnieje wrogie, to jego nadmiar. A gruntowniej rzekę ujmując zbytek "zepsutego cholesterolu" wariantu LDL. Przyjmuje się, iż jego stężenie we farb onych powinnoœ wykraczać 100 mg/dl. Z drugiej stronic mam "dobroduszny cholesterol" wariantu HDL, jakiego stężenie oną winniœcie naruszać 50 mg/dl obok pań natomiast 40 mg/dl obok mężczyzn. Całkowite stężenie cholesterolu w naszej posoki winniœcie mieścić się w przedziale 114-200 mg/dl.

Jednak jeœliby te normy zostają przekroczone zaœ ten kibic wysoki cholesterol dotrzymuje się poprzez dłuższy okres, to zdołasz spodziewać się podniosłych problemów.

Dlatego onym dopuszczaj do takiego poziomu — dotrzymuj cholesterol na właściwym stanie.

If you cherished this article and also you would like to get more info with regards to wysokicholesterol.com i implore you to visit our own webpage.